• Protein og helse

  muskelDenne uken deltok jeg på et seminar i regi av Nutricia. Temaet var protein og helse.

  Det var mange dyktige foredragsholdere og dagen startet med et engasjerende foredrag fra Paul Wischmayer, som er professor ved Anesthesiology University of Colorado School of Medicine. Han snakket om det faktum at mange pasienter i dag ikke får et tilstrekkelig proteininntak ved innleggelse på sykehus. Dette fører til et større tap av muskulatur og svekkelse av generell helse enn det som er nødvendig. Det er jo kjent at pasienter med alvorlig fysisk traume har et økt proteinbehov for å kunne bygge opp kroppsvev og styrke. Mange pasienter er i en katabolsk tilstand hvor kroppsvev brytes ned uten å bygges opp igjen. Et tilstrekklig inntak av protein i en slik fase vil ikke nødvendigvis føre til at pasienten får en sterkere muskulatur, men det kan bremse den katabolske effekten. Dette er kjempeviktig og det er synd at for lavt inntak av protein hos mange pasienter fører til lenge sykehusopphold og en økt risiko for gjeninnleggelse. Wishmeyer er Amerikansk og tallene han presenterte var fra USA, men dette er sannsynligvis noe som kan bli bedre på sykehus over hele verden.

  Johanne Alhaug, klinisk ernæringsfysiolog ved Louisenberg Diakonale Sykehus holdt et foredrag med fokus på eldre og protein. Muskulaturen reduseres med alderen, med det resultat at den eldre får dårligere balanse og styrke og dermed økt risiko for fall. En del av den tapte muskulaturen skyldes fysiologiske endringer som er vanskelig å bremse, men den største bidragsyteren til den reduserte muskelmassen er inaktivitet. Dette vil si at fysisk aktivitet og et tilstrekkelig inntak av protein kan ha meget god effekt for å opprettholde muskulatur og forbrenning. Et for lavt inntak av protein hos sykehus-innlagte eldre kan derfor få alvorlige følger. Det kan være  en utfordring for en eldre pasient å få i seg nok mat av årsaker som nedsatt apetitt, redusert mengde magesyre og fordøyelses enzymer, dårlig tannstatus, svelge vansker osv. Det er derfor viktig å finne gode løsninger tilpasset den enkelte. Næringsdrikker kan være et fint supplement for å lettere tilføre pasienten mer proteiner, energi og andre næringsstoffer. Hos enkelte kan det også være aktuelt med sondeløsning, men da er det viktig at at denne inneholder nok protein.

  Det ble konkludert med at proteininntaket til sykehus innlagte (inkludert eldre) bør ligge på over 1 gram per kilo kroppsvekt. Ofte må man opp i 1,2 – 1,4 gram (noen ganger mer) per kg for å redusere tap av muskelmasse hos den syke.

  Anbefaling på sykehus og sykehjem ligger i dag på:

  30 kcal per kg

  30 dl væske per kg

  1 g protein per kg

  Dette er en grei huskeregel som begynner å bli innarbeidet i helsearbeidet på sykehjem og sykehus ifølge Alhaug, men som hun selv sa avslutningsvis kan dette i noen tilfeller være for lite protein. Hvis man  legger til 30 gram ekstra protein til slutt så er man sannsynligvis i mål!

  Dette var en spennende dag med mye faglig påfyll. Det er bra at protein er i fokus og jeg håper at kostbehandlingen av syke vil bli enda bedre i fremtiden!

Legg inn en kommentar

Translate »
%d bloggere liker dette: